Shamu

Shamu 2017-08-13T20:29:59+00:00

  

 

Shamu

15″ x 15″ x 52″

Steel

BACK TO GALLERY